Fairytale Legends

Fairytale Legends: Red Riding Hood spēlēt bez maksas

Spēlēt tūlīt

Jautrība ir tur, kur ir maģija un NETENT spēle Fairytale Legends spēļu automāts ir pilna ar maģiju un burvestībām. Spēles nozīmīgākais simbols ir Burvju spogulis un, ja tas izkritīs, tas attēlos Princesi vai arī Karalieni un dāvinās papildus griezienu, taču simbols paliks savā vietā, šī darbība var atkārtoties vairākas reizes, kā rezultātā vari saņemt iespaidīgu laimestu. Ja kāds grieziens spēlē nenesīs laimestu, tad neuztraucies, liela iespējamība, ka izkritīs kāds bonuss pēc nejaušības principa. Spēlē pastāv arī tādi bonusi, kā minispēle – Raktuves bonussbrīvie griezieni un monētu laimesti.

Spēlē Fairytale Legends šajos kazino:

Fairytale Legends: Red Riding Hood kazino spēles dati

 • Ražotājs: Netent
 • Minimālā likme: 0.15 EUR
 • Maksimālā likme: 75 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 15
 • RTP: 96.70%
 • Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu bonusa spēle, Nitro mērītāja papildiespēja
 • Riska funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

Fairytale Legends spēļu automāts spēles noteikumi

„ Fairytaile Legends: Red Riding Hood “ ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju, un 200 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimoli
 • 3 Nejaušās papildiespējas
 • 3 Bonusa iespējas

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

1. Visas 20 izmaksas līnijas ir fiksētas.

2. Likmes lielums katrā līmenī ir 20 monētas. Ir desmit (1-10) spēles līmeņi (kopējā likme 20-200 monētas)

3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aiztājējsimbolu noteikumi

1. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.

2. Aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 2., 3.un 4.ruļļa.

3. Ja griezienā uz parādās 2 vai vairāk aizstājējsimboli, tiek piešķirts atkārtots grieziens, kurā aizstājējsimboli paliek pielīmēti savās pozīcijās.

Nejaušo papildiespēju noteikumi

1. Papildiespējas tiek aktivizētas pēc nejaušības principa pamata spēlē. 2. Ir iespējamas 3 Nejaušās papildiespējas:

a. “Fairy Magic Spin” – nejauša 5-9 simbolu grupa, ko veido viens no vidējās vērtības simboliem parādās uz ruļļiem vienā griezienā

b. “Fairy Surprise” – var tikt aktivizēta pēc jebkura grieziena, kurā nav laimesta. Tiek nejauši izvēlēts viens no simboliem un visi mazākās vērtības simboli tiek pārvērsti par šo simbolu līdz veidojas laimējoša kombinācija.

c. “Fairy Wild Spin” – 3 vai 4 papildus aizstājējsimboli parādās uz ruļļiem 2., 3.un 4. Pēc grieziena tiek piešķirts atkārtots grieziens ar pielīmētajiem aistājējsimboliem.

Bonusa iespēju noteikumi

1. Bonusa simboli var parādīties tikai uz1.,3.un 5.ruļļa.

2. 3 bonusa simboli uzsāk pēc nejaušības principa vienu no 3 bonusa iespējām:

 • a. Beware the Wolf Bonus
 • b. Free Spins
 • c. Coin Win

3. Beware the Wolf Bonus .

 • a. Parādās bonusa spēles ekrāns ar galda spēli.
 • b. Spēlētājs pārvietojas pa laukumu gājienu skaitu ko nosaka griežot karuseli.
 • c. Nonākot uz “Coin Win”, tiek piešķirts naudas laimests – kopejā grieziena likme x attēlotais reizinātājs.
 • d. Nonākot uz “Double”, visi reizinātāji uz laukuma tiek dubultoti. Tas neattiecas uz jau iepriekš iegūtajiem naudas laimestiem.
 • e. Nonākot uz “Arrow”, spēlētājs pārvietojas bultas virzienā.
 • f. Nonākot uz “Jackpot Coin Win”, tiek piešķirts naudas laimests 100 x grieziena likme. Bonusa spēle beidzas.
 • g. Nonākot uz “Collect”, bonusa spēle beidzas.

4. Free Spins

 • a. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 • b. Bezmaksas griezienu laikā, ja griezienā uz ruļļiem parādās
 • c. 1 Bonusa simbols – tiek piešķirti 2 papildus bezmaksas griezieni,
 • d. 2 Bonusa simboli – tiek piešķirti 4 papildus bezmaksas griezieni,
 • e. 3 Bonusa simboli – tiek piešķirti 10 papildus bezmaksas griezieni.
 • f. Aizstājējsimboli bezmaksas griezienu laikā var parādīties uz visiem ruļļiem.
 • g. Ir iespējams iegūt atkārtoto griezienu ar pielīmētajiem aizstājējsimboliem.
 • h. Atkārtotā grieziena laikā Bonusa simboli nevar parādīties.

5. Coin Win a. Tiek piešķirts naudas laimests – 15 x grieziena likme.

Fairytale Legends spēļu automāts izmaksu noteikumi

 • 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • 4. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 • 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE” izvēlni.
 • Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 • 4Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

Kazino Spēles automātiskais vadības režīms:

5. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:

o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

o Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
 • Ja jūsu kredīts palielinās par ……
 • Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Spēļu automāta izmaksu apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Izmaksas parādītas attēlos.

Izmaksas līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarību! Spēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Fairytale Legends

Fairytale Legends bonusi un piedāvājumi