Book of Ra Deluxe

Book of Ra spēlēt bez maksas Book fo Ra Deluxe ir Latvijas hits azartspeļu industrijā. Nu jau desmitiem gadu šī spēle neatstāj topa pozīcijas latvijas spēlētāju vidū. Kazinolatvija.lv piedāvā iepazīties ar spēles aprakstu un noteikumiem, kā arī izmēģināt slaveno BOOK OF RA spēļu automāts bez maksas.

Spēlē Book of Ra Deluxe šajos kazino:

Book of Ra spēlēt bez maksas Book fo Ra Deluxe ir Latvijas hits azartspeļu industrijā. Nu jau desmitiem gadu šī spēle neatstāj topa pozīcijas latvijas spēlētāju vidū. Kazinolatvija.lv piedāvā iepazīties ar spēles aprakstu un noteikumiem, kā arī izmēģināt slaveno BOOK OF RA spēļu automāts bez maksas.

Book of Ra Deluxe spēļu automātu spēle

 • Ražotājs : NOVOMATIC
 • Minimālā likme: 0.01 EUR
 • Maksimālā likme: 50 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 10
 • RTP: 95.1%
 • Bonusa spēle: 
 • Riska funkcija: ir
 • Aizstājējsimbols: ir

Spēles noteikumi Book of Ra online

BOOK OF RA spēļu automāts spēles norise, Book of Ra ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols-izkaisītais simbols
 • “Bezmaksas griezienu”  bonusa spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.

Vispārējie noteikumi Book of Ra Deluxe online

 1. Spēle notiek uz 1-10 izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 5,00 EUR.

Aizstājējsimbolu – izkaisīto simbolu noteikumi

 1. Book of Ra aizstājējsimbols-izkaisītais simbols aizvieto jebkuru simbolu.
 2. Kombinācija tikai no  3 vai vairāk aizstājējsimboliem-izkaisītajiem simboliem ir izkaisīto simbolu izmaksas.

Book of Ra bonusa spēles „Bezmaksas griezieni” noteikumi

 1. Book of Ra online bonusa spēle “Bezmaksa griezieni” tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairāk aizstājējsimboli- izkaisītie simboli.
 2. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 3. „Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laikā kāds no parastajiem simboliem pēc nejaušības principa kļūst par Speciālo simbolu.
 4. Parādoties Speciālajam simbolam, tas izplešas pa visām ruļļa pozīcijām.
 5. Speciālajiem simboliem, nav jāatrodas uz blakusesošiem ruļļiem, lai veidotos izmaksa uz jebkuras aktīvas izmaksas līnijas.
 6. Bonusa spēles laikā aizstājējsimbols neaizvieto Speciālo simbolu.
 7. “Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laikā var iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 8. „Bezmaksas griezienu” bonusa spēli spēlē ar to pašu likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 9. Bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu līniju un izkaisīto simbolu laimestiem.

Book of Ra bonusa spēles “GAMBLE” noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:
 4. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 5. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 6. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.

Book of Ra Delux izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

BOOK OF RA Delux spēļu automāta spēles vadība

Rīkojieties šādi lai spēlētu:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:
 2. Izvēlētos līniju skaitu, lietojiet “Lines” izvēlni:
 3. Klikšķiniet uz “Start”.
 4. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:
 2. Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)].

Nosacījums, lai vinnētu ir jāgriež ruļļi līdz uz tiem redzamie simboli veidotu laimējošās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimesta lielums ir atkarīgs no izveidotajām laimejošām kombinācijām.

Izmaksu tabulā katras kombinācijas laimests ir norādīts skaitļos. Lai iegūtu vinnesta summu tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar likmes summu uz izmaksas līnijas.
Laimēto monētu daudzums atkarīgs no izvelētas likmes summas. Laimēto monētu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar iepriekš izvēlēto likmes vērtību.

 Izmaksu apraksts Book of Ra Delux

Lai parastie simboli veidotu laimējošo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt blakus uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimejošas kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no laimejošas kombinācijas simboliem jābūt attēlotam uz kreisā malējā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz kāda no parējiem ruļļiem.

 Izmaksas parādītas izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Aizstājējsimbolu – izkaisīto simbolu izmaksu apraksts

Uz ruļļiem jābūt attēlotiem trīs vai vairāk aizstājējsimboliem – izkaisītajiem simboliem. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās izmaksas.

Izmaksu Līniju Apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā laimēto kredītu skaita reizinājumu  ar jūsu izvēlētas likmes lieluma.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarību! Spēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Book of Ra Deluxe

Book of Ra Deluxe bonusi un piedāvājumi