Divine Fortune spēļu automāts

Divine Fortune kazino spēles dati

Ražotājs: Netent
Minimālā likme: 0.20 EUR
Maksimālā likme: 100 EUR
Ruļļu skaits: 5
Izmaksas līniju skaits: 20
RTP: 96.60%
Bonusa spēle: Kritošu aizstājējsimbolu atkārtotie griezieni, Wild on Wild papildiespēja un Džekpota spēle
Riska funkcija: nav
Aizstājējsimbols: ir

Optibet Kazino

ATMAKSA LĪDZ €100 PAPILDUS 50 BEZMAKSAS GRIEZIENI

Apmeklēt kazino

Divine Fortune spēlēt bez maksas

Divine Fortune spēles noteikumi

„ Divine Fortune“ ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju, un 200 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Aizstājējsimbols
 •  Krītošo aizstājējsimbolu atkārtotie griezieni
 •  “Wild on Wild” papildiespēja
 •  Bezmaksas griezienu bonus spēle
 •  Džekpota spēle.

Svarīgi:

 •  Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Izkaisītais simbols var atrasties jebkurā vietā uz ruļļiem.
 • Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijaslaimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Divine Fortune spēļu automāts visparējie noteikumi

 1. Visas 20 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbola noteikumi

 1. Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisītos simbolus un Bonus simbolus.
 2. Jebrura aizstājējsimbola parādīšanās uzsāk Krītošo aizstājējsimbolu atkārtotogriezienu.

Krītošo aizstājējsimbolu atkārtoto griezienu noteikumi

 1. Pēc grieziena, kurā parādās aizstājējsimbols, tiek piešķirts atkārtots grieziens.
 2. Aizstājējsimbols pārvietojas par vienu pozīciju uz leju un paliek pielīmēts šajāpozīcijā atkārtotajā griezienā.
 3. Atkārtotie griezieni turpinās kamēr pēdējais aizstājējsimbols nozūd no ekrānaun pēdēja atkārtotajā grieziena neparādās neviens jauns aizstājējsimbols.
 4. Atkārtoto griezienu laikā var iegūt gan Bezmaksas griezienu bonus spēli, ganDžekpota spēli. Ja atkārtotā grieziena laikā parādās 3 vai vairāk Bezmaksas griezienu simboli, tad atlikušie atkārtotie griezieni tiek izspeleti pēc Bezmaksas griezienubonus spēles beigām.
 5. Atkārtotā grieziena laika Bonus simboli nevar parādīties uz ruļļa uz kura ir aktīvs pielīmētais aizstājējsimbols.
 6. Tikai pamata spēlē – ja atkārtoto griezienu laikā tiek savākti 3 vai vairāk Bonus simboli, pēc pēdējā atkārtotā grieziena tiek uzsākta Džekpota spēle.

“Wild on Wild”papildiespējas noteikumi

NetEnt spēles automāti Latvijā
 1. Papildiespēja tiek uzsākta, atkārtotā grieziena laika zem pielīmētā aizstājējsimbola uzgriežas parastais aizstājējsimbols.
 2. Aizstājējsimbols izplešas pa visām attiecīga ruļļa pozīcijām un tiek turpināti Krītošo aizstājējsimbolu atkārtotie griezieni.

Bezmaksas griezienu bonus spēles noteikumi.

 1. Trīs vai vairāk izkaisītie simboli, kas pamata spēles laikā vai atkārtoto griezienu laikā parādās jebkur uz ruļļiem, aizsāk Bezmaksas griezienu bonusspēli.
 2. Atkarībā no Bezmaksas griezienu bonus spēli uzsākušo izkaisīto simbolu skaita tiek piešķirti:
  1. 3 izkaisītajiem simboliem – 5 bezmaksas griezieni
  2. 4 izkaisītajiem simboliem – 8 bezmaksas griezieni
  3. 5 izkaisītajiem simboliem – 12 bezmaksas griezieni.
 3. Bezmaksas griezienu bonus spēles laikā nevar iegūt papildus bezmaksasgriezienus.
 4. Tikai bezmaksas griezienu bonus spēles laikā jebkurš aizstājējsimbols, kas parādās uz ruļļiem uzreiz iegūst “Wild on Wild” papildiespēju un izplešas pa visām attiecīgā ruļļa pozīcijām.

Džekpota spēles noteikumi

 • Džekpota bonusa spēlē tiek uzsākta, ja kādā pamata spēles griezienā vai visos atkārtotajos griezienos kopsummā tiek savākti 3 vai vairāk Bonus simboli.
 • Visi griezieni Džekpota spēles laikā ir bezmaksas.
 • Savāktie Bonus simboli pirms Džekpota spēles uzsākšanas tiek izvietotinejaušās pozīcijās Džekpota bonus spēles laukumā:
 • Džekpota bonus spēlē ir 15 neatkarīgi ruļļi.
 • Visi Bonus simboli, kas parādās uz ruļļiem tiek pielīmēti savās pozīcijās līdzbonus spēles beigām.
 • Katrs Bonus simbolam, kas parādās uz ekrāna piešķir nejaušu laimestu 10x –200x reiz grieziena likme.
 • Spēles sākumā tiek piešķirti 3 griezieni.
 • Ja griezienā parādās vismaz 1 jauns Bonus simbols, atlikušo griezienuskaitītājs (SPINS LEFT) tiek no jauna atiestatīts uz 3. Kad skaitītājs (SPINS LEFT) sasniedz 0 un griezienā neparādās neviens jauns Bonus simbols, Džekpota bonus spēle beidzas.
Divine Fortune Nedēļas spēle
 • Ja Džekpota spēles laikā Bonus simboli parādās visās 5 kādas rindas pozīcijās, tiek piešķirts MINOR džekpots. MINOR džekpots ir fiksēts – 20x griezienalikme, kas uzsāka Džekpota bonus spēli.
 • Ja Džekpota spēles laikā Bonus simboli parādās visās 5 divu rindu pozīcijās, tiek piešķirts MAJOR džekpots. MAJOR džekpots ir fiksēts – 100x griezienalikme, kas uzsāka Džekpota bonus spēli.
 • Ja Džekpota spēles laikā Bonus simboli parādās visās 5 visu 3 rindu pozīcijās, tiek piešķirts MEGA džekpots.
 • Iespēja laimēt progresīvo MEGA džekpotu palielinās kopā ar likmes lielumu.
 • Džekpota bonus spēles laikā var laimēt vienu (lielāko no iegūtajiem) džekpotalaimestu.
 • Džekpota spēlē ir viens progresīvais džekpota laimests un divi fiksētie. Tosummas ir parādītas spēļu ekrānā virs ruļļiem.
 • Džekpota spēlē ir viens progresīvais džekpots, kas nozīmē, ka no katrasDivine Fortune spēles likmes, 3.7% tiek pieskaitītā MEGA džekpotauzkrājumam.
 • Dati džekpota laimesta radītāji var kavēties uz laiku līdz 30 sekundēm. Ļoti rētos gadījumos var notikt, ka divi MEGA džekpoti tiek laimēti pēc kārtas, ar mazāk nekā 30 sekunžu starpību, un šādā gadījumā, džekpots, kas bija laimēts vēlāk, ir mazāks par norādīto laimesta brīdī, jo tiek atskaitīta pirmā laimēta džekpota summa.
 • Mirklī, kad tiek laimēts džekpots, tā laimesta summa tiek bloķēta, lai cits spēlētājs nevarētu laimēt to pašu džekpota summu vienlaicīgi.
 • Gadījumā, ja interneta savienojums starp kazino un Džekpota serveri irpārtraukts, spēlē tiek apstādināta un džekpota summas nemainās līdz – savienojums tiek atjaunots.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksaslīnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijaneveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu:Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Kazino spēles Divine Fortune vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 • Izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 • Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uztām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegrieztiruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:

Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz
 • Jūsu kredīts palielinās par
 • Ja jūsu kredīts samazinās par

Kazino spēļu automāta izmaksu apraksts

 1. Regulāro Izmaksu AprakstsLai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
  • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas vai izmaksas ceļa.
  • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam nosimboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos.

Divine Fortune spēļu automāts izmaksas līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Laimz.lv Labākās Kazino un Bingo Spēles Online

NAUDAS ATMAKSA LĪDZ 200€ +200 WIN SPINS

Apmeklēt kazino

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.