Esqueleto Explosivo

Spēlē Esqueleto Explosivo šajos kazino:

Esqueleto Explosivo kazino spēles dati

 • Ražotājs: Thunderkick
 • Minimālā likme: 0.10 EUR
 • Maksimālā likme: 100 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 17
 • RTP: 97.60%
 • Bonusa spēle: Mucho reizinātāja papildiespēja
 • Riska funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

Top online kazino kur spēlēt Esqueleto Explosivo

Esqueleto Explosivo kazino spēles noteikumi

„Esqueleto explosivo“ ir piecu ruļļu, 17 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Izkrītošie simboli
 • Aizstājējsimboli
 • Mucho reizinātāja papildiespēja

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi – Esqueleto Explosivo spēļu automāts

1. Visas 17 izmaksas līnijas ir fiksētas.
2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur, 3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.
3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Izkrītošo simbolu noteikumi.

1. Ja sākotnējais grieziens veido izmaksu(-sas) uz kādas no izmaksu līnijas(- jām), pēc izmaksas izmaksā iesaistītie simboli pazūd. To vietā izkrīt jauni simboli.
2. Tas turpinās tik ilgi līdz no jauna izkritušie simboli vairs neveido laimējošu kombināciju.

Aiztājējsimbolu noteikumi.

1. Aizstājējsimboli var parādīties jebkur uz ruļļiem.
2. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
3. Pēc izmaksas aizstājejsimbols uzsprāgst, kopa ar sevi uzspridzinot visus blakus novietotos simbolus. Uzsprāgušo simbolu vieta izkrīt jauni simboli.

Mucho reizinātāja noteikumi.

1. Mucho reizinātājs ir izmaksu reizinātājs.
2. Visas izmaksas tiek reizinātas ar Mucho reizinātāja vērtību.
3. Par katru laimestu un/vai par katru griezienu, kura paradās aizstajējsimbols, reizinātājs pieaug par vienu līmeni. 4. Maksimālais Mucho reizinātāja līmenis ir x32.
5. Sasniedzot maksimālo līmeni, visas turpmākas izmaksas būs ar reizinātāju x32.
6. Kad pēc simbolu izkrišanas vairs nav nevienas izmaksas vai uz ekrāna nav aizstajējsimbols, Mucho reizinātajs nokrīt uz x1.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus. 3. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Esqueleto Explosivo spēļu automāts spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi: Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas

Parādīsies likmju izvēles ekrāns:

 • Izvēlieties spēles likmi.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.
 • Spiediet uz START AUTO PLAY ikonu:

Automātiskais vadības režīms – Esqueleto Explosivo spēļu automāts

 • Spiediet AUTOPLAY ikonu;
 • Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns;
 • Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt.

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Esqueleto Explosivo

Esqueleto Explosivo bonusi un piedāvājumi