Archangels Salvation

Spēlē Archangels Salvation šajos kazino:

Archangels Salvation spēļu automātu spēles dati

 • Ražotājs : NETENT
 • Minimālā likme: 0.40 EUR
 • Maksimālā likme: 200 EUR
 • Ruļļu skaits: 6
 • Izmaksas līniju skaits: 100
 • RTP: 96.8%
 • Bonusa spēle: Free spins, Heaven un Hell bonusa spēles
 • Gamble funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

Top online kazino kur spēlēt Archangels Salvation

Archangels Salvation spēles noteikumi

Archangels Salvation spēļu automāts ir sešu ruļļu, 100 izmaksas līniju, un 400 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimboli
 • Heaven papildiespēja
 • Hell papildiespēja
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēle.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 1. Visas 100 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums katrā griezienā ir 40 monētas.
 3. Monētas likme ir no 0.01€ līdz 5€.
 4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 1. Milzu aizstājējsimbols ir 2×2 simbolu grupa.
 2. Milzu aizstājējsimbols parādās pamata spēlē.
 3. Parastie aizstājējsimboli parādās tikai Hell un Heaven papildiespēju laikā.
 4. Aiztājējsimboli aizstāj jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.

Heaven papildiespējas noteikumi

 1. Heavenpapildiespēja tiek uzsākta, ja Milzu aizstājējsimbols apstājas augšējajā izceltajā (2 augšējās rindas pamata spēlē) spēles laukuma daļā.
 2. Ja Milzu aizstājējsimbols augšējajā izceltajā laukuma daļā parādās pilnībā, uz spēles laukuma parādās 4 papildus parasto aizstājējsimbolu grupas.
 3. Ja Milzu aizstājējsimbols augšējajā izceltajā laukuma daļā parādās daļēji, uz spēles laukuma parādās 2 papildus parasto aizstājējsimbolu grupas.
 4. Aizstājējsimbolu grupas sastāv no 3 līdz 5 simboliem.
 5. Aizstājējsimbolu grupas nevar parādīties augšējajā izceltajā spēles laukuma daļā.
 6. Ja kāds no aizstājējsimboliem parādās apakšējā izceltajā spēles laukuma daļā, tiek uzsākta Hellpapildiespēja.

Hell papildiespējas noteikumi

 1. Hellpapildiespēja tiek uzsākta, ja Milzu aizstājējsimbols apstājas apakšējā izceltajā (2 apakšējās rindas pamata spēlē) spēles laukuma daļā.
 2. Ja Milzu aizstājējsimbols apakšējā izceltajā laukuma daļā parādās pilnībā, uz spēles laukuma parādās 16 papildus aizstājējsimboli.
 3. Ja Milzu aizstājējsimbols apakšējā izceltajā laukuma daļā parādās daļēji, uz spēles laukuma parādās 8 papildus aizstājējsimboli.
 4. Aizstājējsimboli nevar parādīties apakšējā izceltajā spēles laukuma daļā.
 5. Ja kāds no aizstājējsimboliem parādās augšējajā izceltajā spēles laukuma daļā, tiek uzsākta Heaven papildiespēja.

Bezmaksas griezienu bonusa spēles noteikumi

 1. 3 vai vairāk Izkaisītie simboli uzsāk Bezmaksas griezienu bonus spēli.
 2. Atkarībā no Izkaisīto simbolu skaita uz spēles laukuma tiek piešķirti:
  1. Par 3 Izkaisītajiem simboliem – 10 bezmaksas griezieni.
  2. Par 4 Izkaisītajiem simboliem – 15 bezmaksas griezieni.
  3. Par 5 Izkaisītajiem simboliem – 20 bezmaksas griezieni.
  4. Par 6 Izkaisītajiem simboliem – 25 bezmaksas griezieni.
 3. Ja Bezmaksas griezieni tiek aktivizēti vienlaicīgi ar Hell vai Heaven papildiespēju, papildiespēja tiks izspēlēta vispirms.
 4. Bonus spēles laikā nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.

Izmaksu Noteikumi Archangels Salvation spēļu automāts

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 1. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 1. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu:

Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos

 1. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Archangels Salvation spēļu automāts – Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE” izvēlni.
 2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 3. Klikšķiniet uz ikonas

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

 1. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:
  o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
 2. Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz
 • Ja jūsu kredīts palielinās par
 • Ja jūsu kredīts samazinās par

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Archangels Salvation

Archangels Salvation bonusi un piedāvājumi