Drive: Multiplier Mayhem

Spēlē Drive: Multiplier Mayhem šajos kazino:

Drive: Multiplier Mayhem kazino spēles dati

 • Ražotājs: Netent
 • Minimālā likme: 0.15 EUR
 • Maksimālā likme: 75 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 15
 • RTP: 96.70%
 • Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu bonusa spēle, Nitro mērītāja papildiespēja
 • Riska funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

Top online kazino kur spēlēt Drive: Multiplier Mayhem

Drive: Multiplier Mayhem spēles noteikumi

„ Drive: Multilier Mayhem“ ir piecu ruļļu, 15 fiksētu izmaksas līniju, un 150 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •   Aizstājējsimoli ar papildus reizinātājiem
 •   Bezmaksas griezienu bonusa spēle
 •   Nitro mērītāja papildiespējaSvarīgi:
 •   Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 •   Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles vispārējie noteikumi

 1. Visas 15 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums katrā līmenī ir 15 monētas. Ir desmit (1-10) spēles līmeņi(kopējā likme 15-150 monētas)
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aiztājējsimbolu ar papildus reizinātājiem noteikumi.

 1. Aizstājējsimboli var parādīties jebkur uz ruļļiem.
 2. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisītos simbolus un Nitro simbolus.
 3. Aizstājējsimbolu reizinātāji sakrīt ar rulli, uz kura tie parādās.
 4. Ja līnijas izmaksā piedalās aizstājējsimbols, izmaksai tiek piemērots reizinātājs, kas attēlots uz aizstājējsimbola.
 5. Ja 2 vai vairāki aizstājējsimboli piedalās līnijas izmaksā, izmaksai tiek piemērots visu aizstājējsimbolu reizinātāju reizinājums.

Bezmaksas griezienu bonusa spēles noteikumi

 • Trīs izkaisītie simboli, parādoties uz ruļļiem 2.,3.un 4., uzsāk Bezmaksas griezienu bonusa spēli.
 • Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 • Bezmaksas griezienos uz ruļļiem 2.,3.un 4. pēc nejaušības principa var parādīties Nitro simboli.
 • Nitro simboli tiek uzskaitīti Nitro mērītājā.
 • Nito mērītājs ir tukšs, uzsākot bezmaksas griezienu bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienos uzkrājot Nitro mērītājā 3 Nitro simbolus, tiek iegūti papildus bezmaksas griezieni un un papildus aizstājējsimboli.

Nitro mērītāja papildiespējas noteikumi.

 • Iegūtie Nitro simboli tiek krāti Nito mērītajā sākot no apakšas.
 • Uzkrājot Nitro mērītājā 3 Nitro simbolus, spēle pāriet augstāka līmenī (Level), tiek iegūti papildus bezmaksas griezieni (Free spins) un papildus uzpeldošie aizstājējsimboli (Overlay Multiplier Wild). Katram līmeni atbilstošie papildus bezmaksas griezieni un uzpeldošo aizstājējsimbolu skaits parādīts tabulā:
 • 4.līmenī Nitro simboli neparādās.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu:Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Drive: Multiplier Mayhem Spēļu automāta vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 3. Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uztām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegrieztiruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:
  • Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
  • Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
 •   Jebkuralaimestagadījumā.
 •   Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 •   Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
 •   Ja jūsu kredīts palielinās par ……
 •   Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Spēļu automāta izmaksu apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 •   Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Izmaksas parādītas attēlos.

Kazino Spēles izmaksas līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas.

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Drive: Multiplier Mayhem

Drive: Multiplier Mayhem bonusi un piedāvājumi