Bonanza kazino spēle

Bonanza kazino spēle ir sešu ruļļu un 117649 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

Bonanza kazino spēles dati

Aizstājējsimbols (“Wild”)

 • Izkaisītais simbols un bezmaksas griezieni
 • Ratiņi
 • Reakcijas

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Ražotājs: NextGen Gaming
Minimālā likme: 0.20 EUR
Maksimālā likme: 20 EUR
Ruļļu skaits: 6
Izmaksas līniju skaits: 117649
RTP: 96.6%
Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu bonusa spēle, Ratiņi, Reakcijas
Riska funkcija: nav
Aizstājējsimbols: ir

Bonanza kazino spēle Latvijā, spēlēt bezmaksas

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Bonanza spēlēt bezmaksas

11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Bonanza kazino spēle noteikumi

 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu (“Wild”) noteikumi

 • Aizstājējsimboli var parādīties tikai Ratiņos
 • Aiztājējsimbols aizstāj jebkuru simbolu, izņemot “Scatter” simbolu.

Izkaisītā simbola (“Scatter”) un bezmaksas griezienu noteikumi

 • Četri “Scatter” simboli aktivizē 12 bezmaksas griezienus.
 • Katrs papildus simbols pievieno 5 bezmaksas griezienus.
 • Spēle ir pieejamas 2 papildus opcijas: neierobežotais laimesta reizinātājs un “Scatter’ bezmaksas griezieni.
 • Neierobežotais laimesta reizinātājs: laimesta reizinātājs sākas ar vienu un palielinās pēc katras reakcijas.“Scatter’ bezmaksas griezieni: “Scatter” bezmaksas griezieni paradās tikai ratos:
  • 3 “Scatter” simboli ratos = 5 papildus bezmaksas griezieni
  • 4 “Scatter” simboli ratos = 10 papildus bezmaksas griezieni.

Kazino bonusa funkcijas Ratiņi noteikumi

 • Katrs rats pievieno simbolu uz ruļļiem 2,3,4 un 5.

Bonusa funkcijas “Reakcijas” noteikumi

 • Katrs uzvarētais simbols ir daļa no reakcijas un tiek aizvietots ar simboliem kas nāk no augšas uz ruļļiem un pa labi no ratiem.

Kazino spēles Bonanza izmaksu noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Bonanza spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Stake” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas “Spin”.

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot Auto ikonu, Jūs varat izvēlēties:
  • Sadaļa Number of spins (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
  • Sadaļa Loss limit (Zaudējuma ierobežojums). Jūs varat izvēlēties uz kādu summu Jūsu bilance var samazināties.
  • Sadaļa Single win limit (Laimesta ierobežojums). Jūs varat izvēlēties uz kādu maksimālo summu var palielināties Jūsu laimests.

Bonanza spēļu automāta izmaksu apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Pirmajam kombinācijas simbolam jāatrodas uz 1.ruļļa.

Izmaksas parādītas attēlos.

Spēļu automāta izmaksas līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu. Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

100 bezriska griezienus un 100€ kazino bonusu.

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles