Irish Pot Luck kazino spēļu automāts

 • Spēles nosaukums un veids: Irish Pot Luck Spēļu Automātu spēle
 • Ražotājs: NetEnt Product Services Ltd
 • Spēles dalības maksa (likme)
 • Minimālā likme 0.20 EUR
 • Maksimālā likme 200.00 EUR
11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Irish Pot Luck Spēļu automāts spēles norise

„Irish Pot Luck“ ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • “Multiplier” opcija
 • Aizstājējsimbols “Wild”
 • “Pot Luck” funkcija
 • Izkaisītais “Scatter” simbols un bezmaksas griezieni
 • “Jackpot” simbols un “Jackpot Wheel” funkcija

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Irish Pot Luck spēļu automāts izmaksu apraksts Regulāro Izmaksu Apraksts

 • Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 • Regulārās izmaksas parādītas izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas par līnijas 0.20 EUR.
 • Palielinot likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Izmaksas Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijāmkreisās puses.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas.

11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Visas kazino spēles


Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija