Babushkas

Spēlē Babushkas šajos kazino:

Babushkas kazino spēles dati

Ražotājs: Thunderkick
Minimālā likme: 0.10 EUR
Maksimālā likme: 100 EUR
Ruļļu skaits: 5
Izmaksas līniju skaits: 17
RTP: 95.80%
Bonusa spēle: Simbolu uzlabošanas papildunkcija, Wipe papildiespēja
Riska funkcija: nav
Aizstājējsimbols: ir

Babushkas kazino spēles noteikumi

„Babushkas“ ir piecu ruļļu, 17 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Simbolu uzlabošanas papildunkcija
 • Aizstājējsimboli ar 3 papildiespējām
 • “Wipe” papildiespējaSvarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Babushkas kazino spēles Vispārējie noteikumi

 1. Visas 17 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur, 3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Simbolu uzlabošanas papildunkcijas noteikumi.

 1. Ja sākotnējais grieziens veido izmaksu(-sas) uz kādas no izmaksu līnijas(-jām), pēc izmaksas izmaksā iesaistītie simboli var tikt uzlaboti par augstākas vērtības simboliem.
 2. Uzlabošana notiek, ja uzlabotie simboli var tikt izmantoti garākas vai jaunas izmaksas līnijas veidošanai.
 3. Uzlabošana notiek pa soļiem – katru reizi par vienu pakāpi.
 4. Tas turpinās tik ilgi līdz simbolu uzlabošana vairs nevar izveidot garākas vaijaunas izmaksas līnijas.

Aiztājējsimbolu ar 3 papildiespējam noteikumi.

 • Aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 3.ruļļa.
 • Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
 • Pēc izmaksas aizstājejsimbols iegriežas. Ja aizstājejsimbolam apstājoties uz tā redzama zvaigzne, tiek pēc nejaušības principa uzsākta viena no 3papildiespējām:
 • Biedējošie lāči. Atkarībā no lāča lieluma, visi zemākās vērtības simboli uz ekrāna tiks uzlaboti par vienu pakāpi 1, 2 vai 3 reizes.
 • b. Jaukais lācis. Visi simboli uz ekrāna tiek uzlaboti par vienu pakāpi.
 • Dejojošais lācis. Tiek piešķirti 7 bezmaksas griezieni. Bezmaksasgriezienu laikā uz 3.ruļļa garantēti parādīsies aizstājējsimbols.  

“Wipe” papildiespējas noteikumi.

 1. Ja pēc uzlabošanas visi simboli ir kļuvuši vienādi, tiek piešķirta “Wipe” papildiespēja.
 2. Visi simboli tiek uzlaboti vēl par vienu pakāpi.
 3. Ja pēc uzlabošanas visi simboli ir kļuvuši par Labākajiem izmaksu simboliem , tie tiek uzlaboti par spoka papildsimboliem un tiekpiešķirta bonus aizmaksa. Attēlā parādīta izmaksa ar likmi 1 eur.

Mainotspēles likmi, izmaksasa mainās proporcionāli:

Babushkas kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas:

 • Parādīsies likmju izvēles ekrāns:
 • Izvēlieties spēles likmi. Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.

Spēles Babushkas automātiskais vadības režīms:

 • Spiediet AUTOPLAY ikonu
 • Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns:
 • Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt.

Babushkas slots izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts:

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam nosimboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos (ar spēles likmi 1.00 eur). Mainotspēles likmi, izmaksas izmaksu tabula mainās proporcionāli.

Babushka slots izmaksas līniju apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses.
Līnijas, kas redzamas attēlos, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Top online kazino kur spēlēt Babushkas

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijas kazino pasaulē, pievienojoties mums Telegram kanālā @kazinolatvija

Spēles, kas ir līdzīgas Babushkas

Babushkas bonusi un piedāvājumi