Steam Tower kazino spēļu automāts

Steam Tower spēlēt bez maksas

Steam Tower kazino spēles dati

 • Ražotājs: Netent
 • Minimālā likme: 0.15 EUR
 • Maksimālā likme: 75 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 15
 • RTP: 97.00%
 • Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu Bonusa spēli ar pieaugošu reizinātāju
 • Riska funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

100 bezriska griezienus un 100€ kazino bonusu.

Apmeklēt kazino

Steam Tower spēles noteikumi

„Steam Tower“ ir piecu ruļļu, 15 izmaksas līniju, un 150 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

Aizstājējsimbolu grupas.

Bezmaksas griezienu Bonusa spēli ar pieaugošu reizinātāju.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
  Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Steam Tower spēles vispārējie noteikumi

 • Visas 15 izmaksas līnijas ir fiksētas.Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
 • Aizstājējsimbolu noteikumi Steam Tower Wild Kazino Latvija
  Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
 • Aizstājējsimbolu grupas noteikumi Steam Tower Stalked Wild Kazino Latvija
 • Aizstājējsimboli, no kā veidota aizstajējsimbolu grupa, aizvieto jebkuru simbolu.
 • Viena vai vairākas aizstājējsimbolu grupas, kas galvenās spēles laikā parādās pārklājot visas pozīcijas uz kāda ruļļa, uzsāk Bezmaksas griezienu Bonusaspēli.

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Bezmaksas griezienu bonusa spēles noteikumi

Viena vai vairākas aizstājējsimbolu grupas, kas galvenās spēles laikā parādās,pārklājot visas pozīcijas uz kāda ruļļa, uzsāk Bezmaksas griezienu bonusa spēli. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni, un Tvaika torņa skaitītājs pārvietojas uz 1. stāvu.
Viens vai vārāki aizstājējsimboli, kas parādās kāda bezmaksas grieziena laikā, piešķir 2 papildus bezmaksas griezienus un Tvaika torņa skaitītājs pārvietojas par vienu stāvu uz augšu. Augstākais stāvs, ko šādā veidā var sasniegt ir 16.

Bezmaksas griezienu laikā jebkurš laimests tiek reizināts ar sasniegto reizinātāju:

Reizinātājs tiek atjaunots pirms katra bezmaksas grieziena un ir atkarīgs no sasniegtā stāva Tvaika torņa skaitītājā saskaņā ar tabulu :

 • Steam Tower Multiplier Table Kazino Latvija
 • Kad Tvaika torņa skaitītājs sasniedz maksimālo 16.stāvu, tiek piešķirts
 • Kad Tvaika papildus 1000 monētu bonusa laimests.
 • Atrodoties 16.stāvā, Tvaika torņa skaitītājs vairs nepalielinās, bet par katru aizstājējsimbolu tiek piešķirti 2 papildus bezmaksas griezieni.
 • Kad beidzas bezmaksas griezienu bonusa spēle, spēle Tvaika torņa skaitītājs atgriežas 0 līmenī un reizinātājs atgriežas uz x1.

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi.
 • Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 • Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Steam Tower Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “BET LEVEL” izvēlni.
 3. Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 4. Steam Tower Spin Kazino Latvija
 5. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 6. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uztām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegrieztiruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:
Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 • Jebkuralaimestagadījumā.
 • JatiekiegūtiBezmaksasgriezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
 • Ja jūsu kredīts palielinās par ……
 • Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Kazino spēles izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. RegulārāsIzmaksas parādītas Izmaksu attēlos.
 • Steam Tower Izmaksu Tabula Kazino Latvija

Izmaksas Līniju Apraksts

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses.
 • Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.
 • Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:
11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.