Lord of the Ocean kazino spēle

Lord of the Ocean spēlēt bez maksas

Lord of the Ocean Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 1-10 izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 5,00 EUR
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

Aizstājējsimbolu- izkaisīto simbolu noteikumi

 • Aizstājējsimbols-izkaisītais simbols aizvieto jebkuru simbolu.
 • Kombinācija no 3 vai vairāk aizstājējsimboliem-izkaisītajiem simboliem ir izkaisīto simbolu izmaksas.
Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Bonusa spēles „Bezmaksas griezieni” noteikumi

 • Bonusa spēle Bezmaksa griezieni tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairākaizstājējsimboli- izkaisītie simboli.
 • Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā kāds no parastajiem simboliem pēc nejaušības principa kļūst par Speciālo simbolu.
 • Parādoties Speciālajam simbolam, tas izplešas pa visām ruļļa pozīcijām.
 • Speciālajiem simboliem, nav jāatrodas uz blakusesošiem ruļļiem, lai veidotos izmaksa uz jebkuras aktīvas izmaksas līnijas.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā aizstājējsimbols neaizvieto Speciālo simbolu.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā var iegūt papildus bezmaksasgriezienus.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēli spēlē ar to pašu likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu līniju un izkaisīto simbolu laimestiem.

Lord of the Ocean Bonusa spēles “GAMBLE” noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:
 1. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 2. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 3. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.
Laimz.lv Labākās Kazino un Bingo Spēles Online

NAUDAS ATMAKSA LĪDZ 200€ +200 WIN SPINS

Apmeklēt kazino

Lord of the Ocean Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība Lord of the Ocean

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:
 2. Lai izvēlētos līniju skaitu, lietojiet “Lines” izvēlni:
 3. Klikšķiniet uz “Start”.
 4. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 1.  Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:
 2.  Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:
Optibet Kazino

ATMAKSA LĪDZ €100 PAPILDUS 50 BEZMAKSAS GRIEZIENI

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarību! Spēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam. Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija