20 Diamonds spēļu automātu spēle

[table “7” not found /]

20 Diamonds spēlēt bez maksas

20 Diamonds spēļu automātu spēle

Ražotājs : EGT

Minimālā likme: 0.20 EUR

Maksimālā likme: 40 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 20

RTP: 95.79%

Bonusa spēle: Jackpot kārtis

Gamble funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

20 Diamonds spēles noteikumi

 

Spēles norise

 

 

„ 20 Diamonds “ ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Izkaisītais simbols
 • Aizstājējsimbols
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”
 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis”.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Vispārējie noteikumi

 

 1. Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 2 EUR.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Izkaisītā simbola noteikumi

 

 1. Ja uz ruļļiem attēloti trīs vai vairāk simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 2. Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 3. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolu kombinācijas izmaksu ar kopējo likmes vērtību.
 4. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti parastajiem laimestiem. Gadījumā, ja tiek uzgriezts gan izkaisītais, gan parastais laimests, jūs saņemat laimestu par abiem, jo izkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz secīgiem ruļļiem, lai iegūtu laimestu.

 

Aizstājējsimbolu noteikumi

  

 1. Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.
 2. Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

 

Bonusa spēles “Riska funkcija” noteikumi

 

 1. Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE .
 2. Riskēt var ar summu, kas nav lielāka par 35x kopējā grieziena likme.
 3. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 4. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 5. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:
 6. Ar laimestu var riskēt līdz pat 4 reizēm.

 

Bonusa spēles “Jackpot kārtis” noteikumi

 

 1. Pēc jebkura grieziena pēc nejaušības principa var tikt uzsākta bonusa spēle “Jackpot kārtis”.
 2. Spēlētājam tiek piedāvātas 12 aizklātas kārtis.
 3. Klikšķinot uz kārtīm, tās tiek atvērtas.
 4. Spēle beidzas, kad tiek atklātas 3 vienādas masts kārtis.

 

 1. Spēlētājs iegūst atklātajai kāršu mastij atbilstošu džekpotu.
 2. Ar džekpot laimestu nevar spēlēt bonusa spēli “Riska funkcija”.
 3. Džekpotu vērtības parādītas ekrāna augšdaļā.

 

 1. Bonusa spēle “Jackpot kārtis” ir progresīvie džekpoti, kas nozīmē, ka no katras spēles likmes 1% tiek pieskaitītā džekpotu uzkrājumam vienādās 0.25% proporcijās katram džekpotam.

Izmaksu Noteikumi

 

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Spēles vadība

 

 

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “MONĒTAS” izvēlni:
 2. Lai izvēlētos līniju skaitu, klikšķiniet uz līniju izvēlni pa kreisi no ruļļiem.
 3. Klikšķiniet uz kādas no ikonām  “GRIEZT”. Uz ikonām parādīta kopējā grieziena likme.” GRIEZT” ikonas atbilst 1, 2, 5, 10 vai 20 monētu likmei uz katru izmaksas līniju. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

 

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot AUTOSPĒLE ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi
 2. Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot APTURĒT GRIEZIENUS ikonu.

Visas kazino spēles