Blue Heart kazino spēļu automāts bezmaksas

Blue Heart kazino spēles apraksts

Blue Heart spēļu automāts noris uz pieciem ruļļiem uz 100 izmaksas lÄ«nijām. Uz izmaksas lÄ«nijas jāsakrÄ«t no 3-5 vienādiem simboliem un tiem pa vidu nedrÄ«kst atrasties neviens cits simbols, izņemot aizstājējsimbolu, kas Å¡ajā spēlē ir zila dimanta attēls. Laimesta lielums ir atkarÄ«gs no tā, kādi vienādi simboli uz laimestu lÄ«nijas ir sakrituÅ¡i, kā ierasts – kārÅ¡u simboli nesÄ«s salÄ«dzinoÅ¡i mazāku laimestu, bet ja laimestu lÄ«nijā ir sakrituÅ¡i vienādi dāmas, kunga, kā arÄ« – krāsainu dārgakmeņu simboli, tad laimests bÅ«s nesalÄ«dzināmi lielāks.

11.lv kazino Latvijā spēļu automātā un totalizators

100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Ja uz 2., 3 vai 4. laimestu joslas ir sakrituÅ¡i vairāki  izkaisÄ«tie simboli, kas Å¡ajā spēlē ir izsoļu nama attēli, spēlētājs laimē 10 bezmaksas griezienus. Kas neriskē, tas nevinnē un to jebkurā brÄ«dÄ« droÅ¡i var darÄ«t, spēles joslas apakšējā daļā, spiežot pogu “Gamble”, Å¡ajā kazino spēlē ar laimestu var riskēt lÄ«dz pat 4 reizēm. Riska spēles noteitkumi ir vienkārÅ¡i – no vairākām aizklātām kārtÄ«m jāuzmin nejauÅ¡as kārts krāsa, ja izvēlētās kārts krāsa uzminēta pareizi, laimests tiek dubultots.

Blue Heart kazino spēļu automātu spēles dati

 • Ražotājs : EGT
 • Minimālā likme: 0.01 EUR
 • Maksimālā likme: 50 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas lÄ«niju skaits: 100
 • RTP: 96.3%
 • Bonusa spēle: Bezmaksas Griezieni, Jackpot kārtis
 • Riska funkcija: ir
 • Aizstājējsimbols: ir
Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Blue Heart spēļu automāts noteikumi

Blue Heart ir piecu ruļļu, 100 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • IzkaisÄ«tais simbols
 • Aizstājējsimbols
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”
 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis”.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimÄ«go kombināciju no katras aktÄ«vās izmaksas lÄ«nijas.
 • LaimÄ«gās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitÄ«ti izmaksas lÄ«niju laimestiem.
 • Nepareiza darbÄ«ba atceļ visas spēles un izmaksas.

Blue Heart spēļu automāts vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 1-100 izmaksas lÄ«nijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas lÄ«niju var bÅ«t no 0,01 EUR lÄ«dz 0,50 EUR.
 • Nepareiza darbÄ«ba atceļ visas spēles un izmaksas.

Izkaisītā simbola noteikumi

 • IzkaisÄ«tie simboli var parādÄ«ties tikai uz 2.,3.un 4.ruļļa.
 • Ja uz ruļļiem attēloti trÄ«s vai vairāki simboli, tie veido laimÄ«go izkaisÄ«to simbolu kombināciju.
 • Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 • IzkaisÄ«tie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisÄ«to simbolu kombinācijas izmaksu ar kopējo likmes vērtÄ«bu.
 • IzkaisÄ«to simbolu laimesti tiek pieskaitÄ«ti parastajiem laimestiem. GadÄ«jumā, ja tiek uzgriezts gan izkaisÄ«tais, gan parastais laimests, jÅ«s saņemat laimestu par abiem, jo izkaisÄ«tajam simbolam nav jāatrodas uz secÄ«giem ruļļiem, lai iegÅ«tulaimestu.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 • Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisÄ«to simbolu.
 • Aizstājējsimboli uz ruļļiem parādās grupās.
 • Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

Blue Heart spēļu automāts bonusa spēles bezmaksas griezieni noteikumi

 • Bonusa spēle Bezmaksa griezieni tiek aktivizēta, kad parādās 3 izkaisÄ«tiesimboli.
 • Tiek pieÅ¡Ä·irti 10 bezmaksas griezieni.
 • Bonusa spēlē Bezmaksa griezieni tiek lietoti ruļļi ar savādāku simbolu izkārtojumu kā parastajā spēlē.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā var iegÅ«t papildus bezmaksasgriezienus.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēli spēlē ar to paÅ¡u likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu lÄ«niju un izkaisÄ«to simbolu laimestiem.

Bonusa spēles Riska funkcija noteikumi

  • Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE .
  • Riskēt var ar summu, kas nav lielāka par 35x kopējā grieziena likmes
  • Izvēlieties kārts KRĀSU.
  • Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRÅ OTS (X2).
  • Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:
 • Ar laimestu var riskēt lÄ«dz pat 4 reizēm.

Laimz.lv Labākās Kazino un Bingo Spēles Online

NAUDAS ATMAKSA LĪDZ 200€ +200 WIN SPINS

Apmeklēt kazino

Bonusa spēles “Jackpot kārtis” noteikumi

 • Pēc jebkura grieziena pēc nejauÅ¡Ä«bas principa var tikt uzsākta bonusa spēle “Jackpot kārtis”.
 • Spēlētājam tiek piedāvātas 12 aizklātas kārtis.
 • KlikÅ¡Ä·inot uz kārtÄ«m, tās tiek atvērtas.
 • Spēle beidzas, kad tiek atklātas 3 vienādas masts kārtis.
 • Spēlētājs iegÅ«st atklātajai kārÅ¡u mastij atbilstoÅ¡u džekpotu.
 • Ar džekpot laimestu nevar spēlēt bonusa spēli “Riska funkcija”.
 • Džekpotu vērtÄ«bas parādÄ«tas ekrāna augÅ¡daļā:
 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis” ir progresÄ«vie džekpoti, kas nozÄ«mē, ka no katras spēles likmes 1% tiek pieskaitÄ«tā džekpotu uzkrājumam vienādās 0.25% proporcijās katram džekpotam.

Izmaksu Noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimÄ«go kombināciju no katras aktÄ«vās izmaksas lÄ«nijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitÄ«ti izmaksas lÄ«nijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimÄ«gās kombinācijas, simboliem uz aktÄ«vas izmaksas lÄ«nijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimÄ«gās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābÅ«t attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 • Nepareiza darbÄ«ba atceļ visas spēles un izmaksas.

Blue Heart spēļu automāts spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtÄ«bu, lietojiet “MONĒTAS”izvēlni:
 • Lai izvēlētos lÄ«niju skaitu, klikÅ¡Ä·iniet uz lÄ«niju izvēlni pa kreisi no ruļļiem.
 • KlikÅ¡Ä·iniet uz kādas no ikonām “GRIEZT”. Uz ikonām parādÄ«ta kopējā grieziena likme.” GRIEZT” ikonas atbilst 1, 2, 3, 4 vai 5 monētu likmei uzkatru izmaksas lÄ«niju:
 • Ruļļi sāk griezties ar jÅ«su izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot AUTOSPĒLE ruļļi griezÄ«sies Automātiskajā režīmā ar jÅ«su izvēlēto likmi:
 • Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot APTURĒT GRIEZIENUS ikonu:

100 bezriska griezienus un 100€ kazino bonusu.

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles